nhung bai viet ban nen xem
bai viet ngau nhien

Việt Nam trả gần 90.000 tỷ đồng nợ sau 11 tháng

Số tiền trả nợ mà ngân sách bỏ ra sau 11 tháng đạt 89.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 11% tổng chi ngân sách.
 
ngan-hang-6-tl500-8293-1385518844.jpg

Ngân sách dành 11% tổng chi để trả nợ và viện trợ. Ảnh: Thanh Lan.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng chi ngân sách Nhà nước đến 15/11 ước đạt 803.100 tỷ đồng. Riêng khoản trả nợ và viện trợ đã tương đương 11% số chi, với 89.500 tỷ đồng. Trong khi đó, nội dung quan trọng khác như chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 18% tổng chi tiêu của ngân sách.

Chiếm phần lớn nhất trong tổng chi là khoản chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể với 567.400 tỷ đồng. Khoản chi này cũng bao gồm cả thực hiện cải cách tiền lương.

Trong khi tổng chi tiêu bằng 82,1% dự toán thì tổng thu ngân sách đến giữa tháng 11 cũng chỉ đạt hơn 80% cả năm khi đạt 657.600 tỷ đồng. Số liệu từ cơ quan thống kê cũng cho thấy, thu nội địa đạt và xuất nhập khẩu đều đạt thấp. Trong khi thu nội địa đạt 432.600 tỷ đồng thì thu từ xuất, nhập khẩu là hơn 123.000 tỷ, cả hai đều đạt hơn 70% dự toán. 

Mức bội chi ngân sách từ đầu năm đến 15/11 là 145.500 tỷ đồng. Nghị quyết của Quốc hội thông qua cuối năm ngoái quy định bội chi ngân sách năm 2013 không vượt quá 4,8%. Trong báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đầu kỳ họp này, mức bội chi năm 2013 dự toán 5,3%. 

Thanh Thanh Lan

 
 

tag: dich vu doi no hung thinhcong ty cp dv doi no hung thinhdoi no uy tin hung thinhdoi no hung thinhdich vu doi no, cong ty doi no